วันหยุดในประเทศรัสเซียในปี 2021


2021
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในประเทศรัสเซียปี 2021 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในประเทศรัสเซียในปี 2021วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
4 ม.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
5 ม.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
6 ม.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
7 ม.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ,ดั้งเดิม
รัสเซีย
8 ม.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
14 ม.ค. 2021
การปฏิบัติ
รัสเซีย
14 ก.พ. 2021
การปฏิบัติ
รัสเซีย
23 ก.พ. 2021
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
27 ก.พ. 2021
การปฏิบัติ
รัสเซีย
8 มี.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
11 มี.ค. 2021
มุสลิม
รัสเซีย
20 มี.ค. 2021
ฤดูกาล
รัสเซีย
13 เม.ย. 2021
มุสลิม
รัสเซีย
1 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
2 พ.ค. 2021
การปฏิบัติ,ดั้งเดิม
รัสเซีย
3 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
8 พ.ค. 2021
มุสลิม
รัสเซีย
9 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
10 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
13 พ.ค. 2021
มุสลิม
รัสเซีย
12 มิ.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
14 มิ.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
21 มิ.ย. 2021
ฤดูกาล
รัสเซีย
20 ก.ค. 2021
มุสลิม
รัสเซีย
10 ส.ค. 2021
มุสลิม
รัสเซีย
1 ก.ย. 2021
การปฏิบัติ
รัสเซีย
22 ก.ย. 2021
ฤดูกาล
รัสเซีย
19 ต.ค. 2021
มุสลิม
รัสเซีย
4 พ.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
รัสเซีย
21 ธ.ค. 2021
ฤดูกาล
รัสเซีย