Các ngày lễ ở Nga vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Nga cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Nga vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Nga
4 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Nga
5 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Nga
6 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Nga
7 thg 1, 2021
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Nga
8 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Nga
14 thg 1, 2021
Sự quan sát
Nga
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
Nga
8 thg 3, 2021
lễ quốc gia
Nga
11 thg 3, 2021
Hồi
Nga
20 thg 3, 2021
Mùa
Nga
13 thg 4, 2021
Hồi
Nga
1 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Nga
2 thg 5, 2021
Sự quan sát,Chính thống giáo
Nga
3 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Nga
9 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Nga
10 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Nga
13 thg 5, 2021
Hồi
Nga
12 thg 6, 2021
lễ quốc gia
Nga
14 thg 6, 2021
lễ quốc gia
Nga
21 thg 6, 2021
Mùa
Nga
20 thg 7, 2021
Hồi
Nga
10 thg 8, 2021
Hồi
Nga
1 thg 9, 2021
Sự quan sát
Nga
22 thg 9, 2021
Mùa
Nga
19 thg 10, 2021
Hồi
Nga
4 thg 11, 2021
lễ quốc gia
Nga
21 thg 12, 2021
Mùa
Nga