วันหยุดในโปรตุเกสในปี 2021


2021
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในโปรตุเกสปี 2021 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในโปรตุเกสในปี 2021วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
โปรตุเกส
14 ก.พ. 2021
การปฏิบัติ
โปรตุเกส
16 ก.พ. 2021
วันหยุดเสริม
โปรตุเกส
16 ก.พ. 2021
วันหยุดเสริม
โปรตุเกส
19 มี.ค. 2021
วันหยุดเทศบาล
โปรตุเกส
19 มี.ค. 2021
การปฏิบัติ
โปรตุเกส
20 มี.ค. 2021
ฤดูกาล
โปรตุเกส
28 มี.ค. 2021
เปลี่ยนนาฬิกา,เวลาออมแสง
โปรตุเกส
2 เม.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
โปรตุเกส
4 เม.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
โปรตุเกส
20 เม.ย. 2021
วันหยุดเทศบาล
โปรตุเกส
25 เม.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
โปรตุเกส
1 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
โปรตุเกส
1 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
โปรตุเกส
2 พ.ค. 2021
การปฏิบัติ
โปรตุเกส
12 พ.ค. 2021
วันหยุดเทศบาล
โปรตุเกส
13 พ.ค. 2021
วันหยุดเทศบาล
โปรตุเกส
22 พ.ค. 2021
วันหยุดเทศบาล
โปรตุเกส
23 พ.ค. 2021
วันหยุดเทศบาล
โปรตุเกส
24 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำภูมิภาค
โปรตุเกส
3 มิ.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
โปรตุเกส
10 มิ.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
โปรตุเกส
13 มิ.ย. 2021
วันหยุดเทศบาล
โปรตุเกส
21 มิ.ย. 2021
ฤดูกาล
โปรตุเกส
24 มิ.ย. 2021
วันหยุดเทศบาล
โปรตุเกส
29 มิ.ย. 2021
วันหยุดเทศบาล
โปรตุเกส
4 ก.ค. 2021
วันหยุดเทศบาล
โปรตุเกส
15 ส.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
โปรตุเกส
20 ส.ค. 2021
วันหยุดเทศบาล
โปรตุเกส
22 ส.ค. 2021
วันหยุดเทศบาล
โปรตุเกส
7 ก.ย. 2021
วันหยุดเทศบาล
โปรตุเกส
15 ก.ย. 2021
วันหยุดเทศบาล
โปรตุเกส
21 ก.ย. 2021
วันหยุดเทศบาล
โปรตุเกส
22 ก.ย. 2021
ฤดูกาล
โปรตุเกส
5 ต.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
โปรตุเกส
31 ต.ค. 2021
เปลี่ยนนาฬิกา,เวลาออมแสง
โปรตุเกส
1 พ.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
โปรตุเกส
27 พ.ย. 2021
วันหยุดเทศบาล
โปรตุเกส
1 ธ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
โปรตุเกส
8 ธ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
โปรตุเกส
21 ธ.ค. 2021
ฤดูกาล
โปรตุเกส
24 ธ.ค. 2021
การปฏิบัติ
โปรตุเกส
25 ธ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
โปรตุเกส
31 ธ.ค. 2021
การปฏิบัติ
โปรตุเกส