วันหยุดในไมโครนีเซียในปี 2021


2021
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในไมโครนีเซียปี 2021 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในไมโครนีเซียในปี 2021วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ไมโครนีเซีย
11 ม.ค. 2021
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
1 มี.ค. 2021
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
20 มี.ค. 2021
ฤดูกาล
ไมโครนีเซีย
31 มี.ค. 2021
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
2 เม.ย. 2021
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
10 พ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ไมโครนีเซีย
21 มิ.ย. 2021
ฤดูกาล
ไมโครนีเซีย
20 ส.ค. 2021
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
21 ส.ค. 2021
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
8 ก.ย. 2021
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
10 ก.ย. 2021
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
11 ก.ย. 2021
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
23 ก.ย. 2021
ฤดูกาล
ไมโครนีเซีย
1 ต.ค. 2021
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
24 ต.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ไมโครนีเซีย
25 ต.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ไมโครนีเซีย
3 พ.ย. 2021
วันหยุดราชการ
ไมโครนีเซีย
8 พ.ย. 2021
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
11 พ.ย. 2021
วันหยุดราชการ
ไมโครนีเซีย
25 พ.ย. 2021
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
22 ธ.ค. 2021
ฤดูกาล
ไมโครนีเซีย
24 ธ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ไมโครนีเซีย
24 ธ.ค. 2021
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
25 ธ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ไมโครนีเซีย
31 ธ.ค. 2021
วันหยุดราชการ
ไมโครนีเซีย