วันหยุดในไมโครนีเซียในปี 2022


2022
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในไมโครนีเซียปี 2022 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในไมโครนีเซียในปี 2022วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2022
วันหยุดราชการ
ไมโครนีเซีย
11 ม.ค. 2022
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
1 มี.ค. 2022
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
21 มี.ค. 2022
ฤดูกาล
ไมโครนีเซีย
31 มี.ค. 2022
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
15 เม.ย. 2022
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
10 พ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
ไมโครนีเซีย
21 มิ.ย. 2022
ฤดูกาล
ไมโครนีเซีย
21 ส.ค. 2022
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
22 ส.ค. 2022
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
8 ก.ย. 2022
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
11 ก.ย. 2022
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
12 ก.ย. 2022
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
23 ก.ย. 2022
ฤดูกาล
ไมโครนีเซีย
30 ก.ย. 2022
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
1 ต.ค. 2022
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
24 ต.ค. 2022
วันหยุดราชการ
ไมโครนีเซีย
3 พ.ย. 2022
วันหยุดราชการ
ไมโครนีเซีย
8 พ.ย. 2022
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
11 พ.ย. 2022
วันหยุดราชการ
ไมโครนีเซีย
24 พ.ย. 2022
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
22 ธ.ค. 2022
ฤดูกาล
ไมโครนีเซีย
23 ธ.ค. 2022
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
24 ธ.ค. 2022
วันหยุดท้องถิ่น
ไมโครนีเซีย
25 ธ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
ไมโครนีเซีย
26 ธ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
ไมโครนีเซีย