เทศกาลปีใหม่ออร์โธดอกซ์ในปี 2022 ทั่วโลก


ปีใหม่ออร์โธดอกซ์ที่กำลังจะมาถึงในโลกในปี 2022วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
14 ม.ค. 2022
วันหยุดท้องถิ่น,ดั้งเดิม
14 ม.ค. 2022
การปฏิบัติ,ดั้งเดิม
14 ม.ค. 2022
การปฏิบัติ,ดั้งเดิม