Năm mới chính thống vào năm 2022 trên khắp thế giới


Năm mới chính thống ngày lễ sắp tới trên thế giới vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
14 thg 1, 2022
Chính thống giáo
14 thg 1, 2022
Kỳ nghỉ địa phương,Chính thống giáo
14 thg 1, 2022
Chính thống giáo
14 thg 1, 2022
Sự quan sát,Chính thống giáo
14 thg 1, 2022
Sự quan sát,Chính thống giáo
14 thg 1, 2022
Chính thống giáo
14 thg 1, 2022
Chính thống giáo