ปฏิทินออร์โธดอกซ์ปี 2023


2023
ปี
ปฏิทินออร์โธดอกซ์มี 11 วันหยุดและวันหยุดในปี 2023


จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31ปฏิทินวันหยุดออร์โธดอกซ์และวันหยุดสุดสัปดาห์ในปี 20237 ม.ค. 2023 วันคริสต์มาสออร์โธดอกซ์
8 ม.ค. 2023 วันหยุดวันคริสต์มาสออร์โธดอกซ์
14 ม.ค. 2023 ปีใหม่ออร์โธดอกซ์
14 เม.ย. 2023 วันศุกร์ดี (ออร์โธดอกซ์)
15 เม.ย. 2023 ออร์โธดอกซ์วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์
16 เม.ย. 2023 วันอีสเตอร์ออร์โธดอกซ์
17 เม.ย. 2023 ออร์โธดอกซ์อีสเตอร์วันจันทร์
25 พ.ค. 2023 วันขึ้นสวรรค์ออร์โธดอกซ์
4 มิ.ย. 2023 Orthodox Pentecost
5 มิ.ย. 2023 ออร์โธดอกซ์เพนเทคอสต์วันจันทร์
19 ธ.ค. 2023 วันเซนต์นิโคลัส