วันปิดสำหรับ 2024 สำหรับประเทศไทย


2024
ปี
วันปิดสำหรับ 2024มี 34 วันหยุดและวันหยุดในประเทศไทยอยู่ใน 2024
วันหยุด / วันนี้


#
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

วันตามปฏิทิน31
วันทำงาน22
วันหยุด9
สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง176
36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์158.4
24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์105.6

#
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 

วันตามปฏิทิน29
วันทำงาน21
วันหยุด8
สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง168
36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์151.2
24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์100.8

#
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

วันตามปฏิทิน31
วันทำงาน21
วันหยุด10
สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง168
36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์151.2
24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์100.8

#
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

วันตามปฏิทิน30
วันทำงาน19
วันหยุด11
สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง152
36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์136.8
24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์91.2

#
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

วันตามปฏิทิน31
วันทำงาน21
วันหยุด10
สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง168
36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์151.2
24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์100.8

#
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

วันตามปฏิทิน30
วันทำงาน19
วันหยุด11
สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง152
36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์136.8
24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์91.2

#
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

วันตามปฏิทิน31
วันทำงาน22
วันหยุด9
สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง176
36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์158.4
24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์105.6

#
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

วันตามปฏิทิน31
วันทำงาน21
วันหยุด10
สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง168
36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์151.2
24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์100.8

#
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

วันตามปฏิทิน30
วันทำงาน21
วันหยุด9
สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง168
36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์151.2
24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์100.8

#
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

วันตามปฏิทิน31
วันทำงาน21
วันหยุด10
สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง168
36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์151.2
24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์100.8

#
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

วันตามปฏิทิน30
วันทำงาน21
วันหยุด9
สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง168
36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์151.2
24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์100.8

#
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

วันตามปฏิทิน31
วันทำงาน19
วันหยุด12
สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง152
36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์136.8
24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์91.2




1 ไตรมาส

วันตามปฏิทิน91
วันทำงาน64
วันหยุด27
สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง512
36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์460.8
24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์307.2

2 ไตรมาส

วันตามปฏิทิน91
วันทำงาน59
วันหยุด32
สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง472
36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์424.8
24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์283.2

1 ครึ่งปี

วันตามปฏิทิน182
วันทำงาน123
วันหยุด59
สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง984
36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์885.6
24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์590.4

3 ไตรมาส

วันตามปฏิทิน92
วันทำงาน64
วันหยุด28
สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง512
36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์460.8
24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์307.2

4 ไตรมาส

วันตามปฏิทิน92
วันทำงาน61
วันหยุด31
สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง488
36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์439.2
24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์292.8

2 ครึ่งปี

วันตามปฏิทิน184
วันทำงาน125
วันหยุด59
สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง1000
36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์900
24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์600

1 ปี

วันตามปฏิทิน366
วันทำงาน248
วันหยุด118
สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง1984
36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์1785.6
24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์1190.4



ปฏิทินวันหยุดปี 2024 สำหรับประเทศไทย



1 ม.ค. 2024 วันปีใหม่
13 ม.ค. 2024 วันเด็กแห่งชาติ
16 ม.ค. 2024 วันครู
10 ก.พ. 2024 วันตรุษจีน
11 ก.พ. 2024 วันที่สองของวันตรุษจีน
12 ก.พ. 2024 วันที่สามของวันตรุษจีน
14 ก.พ. 2024 วันวาเลนไทน์
20 มี.ค. 2024 มีนาคม Equinox
5 เม.ย. 2024 สังเกตวันจักรี
6 เม.ย. 2024 วันงาน
13 เม.ย. 2024 สงกรานต์
14 เม.ย. 2024 สงกรานต์
15 เม.ย. 2024 สงกรานต์
16 เม.ย. 2024 สังเกตสงกรานต์
1 พ.ค. 2024 วันแรงงาน
4 พ.ค. 2024 วันฉัตรมงคล
6 พ.ค. 2024 สังเกตวันฉัตรมงคล
3 มิ.ย. 2024 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา
21 มิ.ย. 2024 มิถุนายนครีษมายัน
28 ก.ค. 2024 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรลงกรณ
29 ก.ค. 2024 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์
12 ส.ค. 2024 พระบรมราชินีนาถ
22 ก.ย. 2024 กันยายน Equinox
13 ต.ค. 2024 วันครบรอบการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14 ต.ค. 2024 วันครบรอบการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ต.ค. 2024 วันปิยมหาราช
31 ต.ค. 2024 วันฮาโลวีน
5 ธ.ค. 2024 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
10 ธ.ค. 2024 วันรัฐธรรมนูญ
21 ธ.ค. 2024 ธันวาคมครีษมายัน
24 ธ.ค. 2024 คริสต์มาสอีฟ
25 ธ.ค. 2024 วันคริสมาสต์
31 ธ.ค. 2024 วันส่งท้ายปีเก่า
5 ธ.ค. 2024 วันพ่อ