Διακοπές στη Βραζιλία το 2024


2024
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στη Βραζιλία για το 2024. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στη Βραζιλία το 2024Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2024
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
9 Φεβ 2024
Τήρηση
Βραζιλία
10 Φεβ 2024
Τήρηση
Βραζιλία
11 Φεβ 2024
Τήρηση
Βραζιλία
12 Φεβ 2024
Κυβερνητικές αργίες
Βραζιλία
13 Φεβ 2024
Κυβερνητικές αργίες
Βραζιλία
14 Φεβ 2024
Κυβερνητικές αργίες
Βραζιλία
20 Μαρ 2024
Εποχή
Βραζιλία
29 Μαρ 2024
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
31 Μαρ 2024
Τήρηση
Βραζιλία
21 Απρ 2024
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
1 Μαΐ 2024
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
1 Μαΐ 2024
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
12 Μαΐ 2024
Τήρηση
Βραζιλία
30 Μαΐ 2024
Κυβερνητικές αργίες
Βραζιλία
20 Ιουν 2024
Εποχή
Βραζιλία
11 Αυγ 2024
Τήρηση
Βραζιλία
7 Σεπ 2024
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
22 Σεπ 2024
Εποχή
Βραζιλία
12 Οκτ 2024
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
12 Οκτ 2024
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
15 Οκτ 2024
Τήρηση
Βραζιλία
28 Οκτ 2024
Κυβερνητικές αργίες
Βραζιλία
2 Νοε 2024
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
15 Νοε 2024
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
20 Νοε 2024
Τήρηση
Βραζιλία
21 Δεκ 2024
Εποχή
Βραζιλία
24 Δεκ 2024
Κυβερνητικές αργίες
Βραζιλία
25 Δεκ 2024
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
31 Δεκ 2024
Κυβερνητικές αργίες
Βραζιλία