Διακοπές στη Βραζιλία το 2023


2023
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στη Βραζιλία για το 2023. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στη Βραζιλία το 2023Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2023
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
17 Φεβ 2023
Τήρηση
Βραζιλία
18 Φεβ 2023
Τήρηση
Βραζιλία
19 Φεβ 2023
Τήρηση
Βραζιλία
20 Φεβ 2023
Κυβερνητικές αργίες
Βραζιλία
21 Φεβ 2023
Κυβερνητικές αργίες
Βραζιλία
22 Φεβ 2023
Κυβερνητικές αργίες
Βραζιλία
20 Μαρ 2023
Εποχή
Βραζιλία
7 Απρ 2023
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
9 Απρ 2023
Τήρηση
Βραζιλία
21 Απρ 2023
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
1 Μαΐ 2023
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
1 Μαΐ 2023
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
14 Μαΐ 2023
Τήρηση
Βραζιλία
8 Ιουν 2023
Κυβερνητικές αργίες
Βραζιλία
21 Ιουν 2023
Εποχή
Βραζιλία
13 Αυγ 2023
Τήρηση
Βραζιλία
7 Σεπ 2023
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
23 Σεπ 2023
Εποχή
Βραζιλία
12 Οκτ 2023
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
12 Οκτ 2023
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
15 Οκτ 2023
Τήρηση
Βραζιλία
28 Οκτ 2023
Κυβερνητικές αργίες
Βραζιλία
2 Νοε 2023
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
15 Νοε 2023
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
20 Νοε 2023
Τήρηση
Βραζιλία
22 Δεκ 2023
Εποχή
Βραζιλία
24 Δεκ 2023
Κυβερνητικές αργίες
Βραζιλία
25 Δεκ 2023
την Εθνική εορτή
Βραζιλία
31 Δεκ 2023
Κυβερνητικές αργίες
Βραζιλία