Διακοπές στο Βιετνάμ το 2022


2022
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στο Βιετνάμ για το 2022. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στο Βιετνάμ το 2022Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2022
την Εθνική εορτή
Βιετνάμ
3 Ιαν 2022
την Εθνική εορτή
Βιετνάμ
31 Ιαν 2022
την Εθνική εορτή
Βιετνάμ
1 Φεβ 2022
την Εθνική εορτή
Βιετνάμ
2 Φεβ 2022
την Εθνική εορτή
Βιετνάμ
3 Φεβ 2022
την Εθνική εορτή
Βιετνάμ
4 Φεβ 2022
την Εθνική εορτή
Βιετνάμ
5 Φεβ 2022
την Εθνική εορτή
Βιετνάμ
14 Φεβ 2022
Τήρηση
Βιετνάμ
20 Μαρ 2022
Εποχή
Βιετνάμ
10 Απρ 2022
την Εθνική εορτή
Βιετνάμ
30 Απρ 2022
την Εθνική εορτή
Βιετνάμ
30 Απρ 2022
την Εθνική εορτή
Βιετνάμ
1 Μαΐ 2022
την Εθνική εορτή
Βιετνάμ
2 Μαΐ 2022
την Εθνική εορτή
Βιετνάμ
2 Μαΐ 2022
την Εθνική εορτή
Βιετνάμ
3 Μαΐ 2022
την Εθνική εορτή
Βιετνάμ
21 Ιουν 2022
Εποχή
Βιετνάμ
28 Ιουν 2022
Τήρηση
Βιετνάμ
2 Σεπ 2022
την Εθνική εορτή
Βιετνάμ
23 Σεπ 2022
Εποχή
Βιετνάμ
20 Οκτ 2022
Τήρηση
Βιετνάμ
31 Οκτ 2022
Τήρηση
Βιετνάμ
22 Δεκ 2022
Εποχή
Βιετνάμ
24 Δεκ 2022
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2022
Τήρηση
Βιετνάμ
31 Δεκ 2022
Τήρηση
Βιετνάμ