ημέρα των Χριστουγέννων το 2023 στο Βιετνάμ


2023
έτος
Το ημέρα των Χριστουγέννων το 2023 είναι επίσημη αργία στο Βιετνάμ ή όχι; Το ημέρα των Χριστουγέννων στο Βιετνάμ είναι Τήρηση.
Επερχόμενες ημερομηνίες διακοπών για την holiday} στο ΒιετνάμΗμερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
25 Δεκ 2000
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2001
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2002
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2003
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2004
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2005
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2006
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2007
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2008
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2009
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2010
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2011
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2012
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2013
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2014
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2015
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2016
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2017
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2018
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2019
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2020
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2021
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2022
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2023
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2024
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2025
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2026
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2027
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2028
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2029
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ
25 Δεκ 2030
ημέρα των Χριστουγέννων
Τήρηση
Βιετνάμ