Διακοπές στα Νησιά Βόρειας Μαριάνας το 2022


2022
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στα Νησιά Βόρειας Μαριάνας για το 2022. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.



Επερχόμενες διακοπές στα Νησιά Βόρειας Μαριάνας το 2022



Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2022
Αργία
Βορεια Νησια Μαριανα
17 Ιαν 2022
Αργία
Βορεια Νησια Μαριανα
21 Φεβ 2022
Αργία
Βορεια Νησια Μαριανα
21 Μαρ 2022
Εποχή
Βορεια Νησια Μαριανα
24 Μαρ 2022
Αργία
Βορεια Νησια Μαριανα
15 Απρ 2022
Αργία
Βορεια Νησια Μαριανα
23 Μαΐ 2022
Αργία
Βορεια Νησια Μαριανα
21 Ιουν 2022
Εποχή
Βορεια Νησια Μαριανα
4 Ιουλ 2022
Αργία
Βορεια Νησια Μαριανα
5 Σεπ 2022
Αργία
Βορεια Νησια Μαριανα
23 Σεπ 2022
Εποχή
Βορεια Νησια Μαριανα
10 Οκτ 2022
Αργία
Βορεια Νησια Μαριανα
4 Νοε 2022
Αργία
Βορεια Νησια Μαριανα
11 Νοε 2022
Αργία
Βορεια Νησια Μαριανα
24 Νοε 2022
Αργία
Βορεια Νησια Μαριανα
8 Δεκ 2022
Αργία
Βορεια Νησια Μαριανα
22 Δεκ 2022
Εποχή
Βορεια Νησια Μαριανα
25 Δεκ 2022
Αργία
Βορεια Νησια Μαριανα
26 Δεκ 2022
Αργία
Βορεια Νησια Μαριανα