วันหยุดในหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาในปี 2022


2022
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาปี 2022 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาในปี 2022วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2022
วันหยุดราชการ
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
17 ม.ค. 2022
วันหยุดราชการ
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
21 ก.พ. 2022
วันหยุดราชการ
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
21 มี.ค. 2022
ฤดูกาล
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
24 มี.ค. 2022
วันหยุดราชการ
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
15 เม.ย. 2022
วันหยุดราชการ
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
23 พ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
21 มิ.ย. 2022
ฤดูกาล
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
4 ก.ค. 2022
วันหยุดราชการ
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
5 ก.ย. 2022
วันหยุดราชการ
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
23 ก.ย. 2022
ฤดูกาล
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
10 ต.ค. 2022
วันหยุดราชการ
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
4 พ.ย. 2022
วันหยุดราชการ
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
11 พ.ย. 2022
วันหยุดราชการ
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
24 พ.ย. 2022
วันหยุดราชการ
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
8 ธ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
22 ธ.ค. 2022
ฤดูกาล
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
25 ธ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
26 ธ.ค. 2022
วันหยุดราชการ
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา