Ημέρα σάρωσης τάφων το 2023 στην Ταϊβάν


2023
έτος
Το Ημέρα σάρωσης τάφων το 2023 είναι επίσημη αργία στην Ταϊβάν ή όχι; Το Ημέρα σάρωσης τάφων στην Ταϊβάν είναι την Εθνική εορτή.
Επερχόμενες ημερομηνίες διακοπών για την holiday} στην ΤαϊβάνΗμερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
4 Απρ 2000
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2001
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2002
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2003
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
4 Απρ 2004
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2005
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2006
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2007
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
4 Απρ 2008
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2009
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2010
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2011
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
4 Απρ 2012
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
4 Απρ 2013
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2014
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2015
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2016
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2017
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2018
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2019
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
4 Απρ 2020
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2021
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2022
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2023
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
4 Απρ 2024
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2025
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2026
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2027
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
4 Απρ 2028
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2029
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν
5 Απρ 2030
Ημέρα σάρωσης τάφων
την Εθνική εορτή
Ταϊβάν