2023 yilda Vetnamda Xalqaro mehnat kuni


2023
yil
2023 yilda Xalqaro mehnat kuni Vetnamda rasmiy dam olish kunimi yoki yo'qmi? Vetnamda Xalqaro mehnat kuni.
Xalqaro mehnat kuni Vetnamda yaqinlashib kelayotgan bayram kunlariSana
Sarlavha
Turi
Mamlakat
1-may, 2000
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2001
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2002
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2003
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2004
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2005
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2006
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2007
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2008
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2009
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2010
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2011
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2012
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2013
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2014
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2015
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2016
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
2-may, 2017
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2018
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2019
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2020
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2021
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2022
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2023
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2024
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2025
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2026
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2027
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2028
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2029
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam
1-may, 2030
Xalqaro mehnat kuni
Milliy bayram
Vetnam