วันแรงงานสากลในปี 2023 ในเวียดนาม


2023
ปี
เทศกาลวันแรงงานสากลในปี 2023 เป็นวันหยุดอย่างเป็นทางการในเวียดนามหรือไม่? เทศกาลวันแรงงานสากลในเวียดนามเป็นวันหยุดประจำชาติ
วันหยุดวันแรงงานสากลที่กำลังจะมาถึงในเวียดนามวันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 พ.ค. 2000
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2001
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2002
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2003
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2004
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2005
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2006
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2007
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2008
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2009
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2010
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2011
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2012
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2013
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2014
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2015
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2016
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
2 พ.ค. 2017
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2018
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2019
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2020
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2021
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2022
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2023
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2024
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2025
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2026
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2027
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2028
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2029
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม
1 พ.ค. 2030
วันแรงงานสากล
วันหยุดประจำชาติ
เวียดนาม