พระอาทิตย์ขึ้นและตกพระอาทิตย์ขึ้นและตกวันนี้
พระอาทิตย์ขึ้น
07:05:11
พระอาทิตย์ตก
18:54:32
ความยาววันนี้: 11:49:21

พระอาทิตย์ขึ้นและตกพรุ่งนี้
พระอาทิตย์ขึ้น
07:06:07
พระอาทิตย์ตก
18:52:57
ความยาวของวันในวันพรุ่งนี้: 11:46:50
  สหรัฐ, Ashburn, วันศุกร์, 30 กันยายน 2022, 39 สัปดาห์, UTC -04:00


01:05:58
20:05:58
14:05:58
22:35:58
12:05:58
01:05:58
22:05:58
01:05:58
01:05:58
22:35:58
20:05:58
01:05:58
23:05:58
02:05:58
14:05:58