เวลาละหมาด


05:05
Fajr
06:25
พระอาทิตย์ขึ้น
13:14
Dhuhr
17:01
อัสรี
20:02
มักริบ
21:23
อิชา


  สหรัฐ, Ashburn, วันพุธ, 17 สิงหาคม 2022, 33 สัปดาห์, UTC -04:00
07:10:02
02:10:02
20:10:02
04:40:02
18:10:02
07:10:02
04:10:02
07:10:02
07:10:02
04:40:02
02:10:02
07:10:02
05:10:02
08:10:02
20:10:02