เวลาละหมาด


05:50
Fajr
07:03
พระอาทิตย์ขึ้น
13:01
Dhuhr
16:23
อัสรี
18:58
มักริบ
20:11
อิชา


  สหรัฐ, Ashburn, วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2023, 39 สัปดาห์, UTC -04:00
23:15:15
18:15:15
12:15:15
20:45:15
09:15:15
23:15:15
20:15:15
23:15:15
23:15:15
20:45:15
18:15:15
23:15:15
21:15:15
00:15:15
12:15:15