เวลาละหมาด


06:19
Fajr
07:33
พระอาทิตย์ขึ้น
12:54
Dhuhr
15:50
อัสรี
18:13
มักริบ
19:28
อิชา


  สหรัฐ, Ashburn, วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2021, 43 สัปดาห์, UTC -04:00
05:22:26
00:22:26
18:22:26
02:52:26
16:22:26
05:22:26
02:22:26
05:22:26
05:22:26
02:52:26
00:22:26
05:22:26
03:22:26
06:22:26
18:22:26