วันหยุดในญี่ปุ่นในปี 2022


2022
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในญี่ปุ่นปี 2022 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในญี่ปุ่นในปี 2022วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ญี่ปุ่น
2 ม.ค. 2022
วันหยุดธนาคาร
ญี่ปุ่น
3 ม.ค. 2022
วันหยุดธนาคาร
ญี่ปุ่น
10 ม.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ญี่ปุ่น
11 ก.พ. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ญี่ปุ่น
14 ก.พ. 2022
การปฏิบัติ
ญี่ปุ่น
23 ก.พ. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ญี่ปุ่น
3 มี.ค. 2022
การปฏิบัติ
ญี่ปุ่น
3 มี.ค. 2022
การปฏิบัติ
ญี่ปุ่น
21 มี.ค. 2022
ฤดูกาล
ญี่ปุ่น
21 มี.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ญี่ปุ่น
29 เม.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ญี่ปุ่น
3 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ญี่ปุ่น
4 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ญี่ปุ่น
5 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ญี่ปุ่น
21 มิ.ย. 2022
ฤดูกาล
ญี่ปุ่น
7 ก.ค. 2022
การปฏิบัติ
ญี่ปุ่น
18 ก.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ญี่ปุ่น
6 ส.ค. 2022
การปฏิบัติ
ญี่ปุ่น
9 ส.ค. 2022
การปฏิบัติ
ญี่ปุ่น
11 ส.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ญี่ปุ่น
19 ก.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ญี่ปุ่น
23 ก.ย. 2022
ฤดูกาล
ญี่ปุ่น
23 ก.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ญี่ปุ่น
10 ต.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ญี่ปุ่น
3 พ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ญี่ปุ่น
15 พ.ย. 2022
การปฏิบัติ
ญี่ปุ่น
23 พ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ
ญี่ปุ่น
22 ธ.ค. 2022
ฤดูกาล
ญี่ปุ่น
25 ธ.ค. 2022
การปฏิบัติ
ญี่ปุ่น
31 ธ.ค. 2022
วันหยุดธนาคาร
ญี่ปุ่น