วันหยุดในเยอรมนีในปี 2022


2022
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในเยอรมนีปี 2022 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในเยอรมนีในปี 2022วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
เยอรมนี
6 ม.ค. 2022
คริสเตียน,วันหยุดทั่วไปในท้องถิ่น
เยอรมนี
22 ม.ค. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
27 ม.ค. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
28 ม.ค. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
10 ก.พ. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
14 ก.พ. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
28 ก.พ. 2022
การปฏิบัติ,คริสเตียน
เยอรมนี
1 มี.ค. 2022
การปฏิบัติ,คริสเตียน
เยอรมนี
1 มี.ค. 2022
คริสเตียน,การปฏิบัติ
เยอรมนี
2 มี.ค. 2022
วันแห่งความเงียบ
เยอรมนี
2 มี.ค. 2022
วันแห่งความเงียบ
เยอรมนี
8 มี.ค. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
8 มี.ค. 2022
วันหยุดทั่วไปในท้องถิ่น
เยอรมนี
17 มี.ค. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
20 มี.ค. 2022
ฤดูกาล
เยอรมนี
27 มี.ค. 2022
เปลี่ยนนาฬิกา,เวลาออมแสง
เยอรมนี
10 เม.ย. 2022
การปฏิบัติ,คริสเตียน
เยอรมนี
14 เม.ย. 2022
วันแห่งความเงียบ
เยอรมนี
15 เม.ย. 2022
วันแห่งความเงียบ,วันหยุดราชการ
เยอรมนี
17 เม.ย. 2022
วันแห่งความเงียบ
เยอรมนี
17 เม.ย. 2022
คริสเตียน,วันหยุดทั่วไปในท้องถิ่น
เยอรมนี
18 เม.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ,คริสเตียน
เยอรมนี
23 เม.ย. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
28 เม.ย. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
30 เม.ย. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
1 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
เยอรมนี
5 พ.ค. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
8 พ.ค. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
9 พ.ค. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
23 พ.ค. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
26 พ.ค. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
26 พ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ,คริสเตียน
เยอรมนี
1 มิ.ย. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
3 มิ.ย. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
5 มิ.ย. 2022
คริสเตียน,วันหยุดทั่วไปในท้องถิ่น
เยอรมนี
5 มิ.ย. 2022
การปฏิบัติ,คริสเตียน
เยอรมนี
6 มิ.ย. 2022
วันหยุดประจำชาติ,คริสเตียน
เยอรมนี
6 มิ.ย. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
16 มิ.ย. 2022
คริสเตียน,วันหยุดทั่วไปในท้องถิ่น
เยอรมนี
19 มิ.ย. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
21 มิ.ย. 2022
ฤดูกาล
เยอรมนี
25 มิ.ย. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
8 ส.ค. 2022
วันหยุดท้องถิ่น
เยอรมนี
15 ส.ค. 2022
คริสเตียน,วันหยุดทั่วไปในท้องถิ่น
เยอรมนี
1 ก.ย. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
10 ก.ย. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
11 ก.ย. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
20 ก.ย. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
20 ก.ย. 2022
วันหยุดทั่วไปในท้องถิ่น
เยอรมนี
23 ก.ย. 2022
ฤดูกาล
เยอรมนี
2 ต.ค. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
3 ต.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ
เยอรมนี
9 ต.ค. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
24 ต.ค. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
28 ต.ค. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
30 ต.ค. 2022
เปลี่ยนนาฬิกา,เวลาออมแสง
เยอรมนี
31 ต.ค. 2022
วันหยุดทั่วไปในท้องถิ่น
เยอรมนี
31 ต.ค. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
1 พ.ย. 2022
วันแห่งความเงียบ,วันหยุดราชการ
เยอรมนี
9 พ.ย. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
9 พ.ย. 2022
การปฏิบัติ
เยอรมนี
11 พ.ย. 2022
การปฏิบัติ,คริสเตียน
เยอรมนี
13 พ.ย. 2022
วันแห่งความเงียบ
เยอรมนี
16 พ.ย. 2022
คริสเตียน,วันหยุดทั่วไปในท้องถิ่น
เยอรมนี
20 พ.ย. 2022
วันแห่งความเงียบ
เยอรมนี
27 พ.ย. 2022
การปฏิบัติ,คริสเตียน
เยอรมนี
4 ธ.ค. 2022
การปฏิบัติ,คริสเตียน
เยอรมนี
6 ธ.ค. 2022
การปฏิบัติ,คริสเตียน
เยอรมนี
11 ธ.ค. 2022
การปฏิบัติ,คริสเตียน
เยอรมนี
18 ธ.ค. 2022
การปฏิบัติ,คริสเตียน
เยอรมนี
21 ธ.ค. 2022
ฤดูกาล
เยอรมนี
24 ธ.ค. 2022
วันแห่งความเงียบ
เยอรมนี
25 ธ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ,คริสเตียน
เยอรมนี
26 ธ.ค. 2022
วันหยุดประจำชาติ,คริสเตียน
เยอรมนี
31 ธ.ค. 2022
วันหยุดธนาคาร
เยอรมนี