วันหยุดในสโลวาเกียในปี 2021


2021
ปี
วันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ในสโลวาเกียปี 2021 วันหยุดถัดไปวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในสโลวาเกียในปี 2021วันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
1 ม.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
สโลวาเกีย
6 ม.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
สโลวาเกีย
20 มี.ค. 2021
ฤดูกาล
สโลวาเกีย
25 มี.ค. 2021
การปฏิบัติ
สโลวาเกีย
2 เม.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
สโลวาเกีย
4 เม.ย. 2021
การปฏิบัติ,คริสเตียน
สโลวาเกีย
5 เม.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
สโลวาเกีย
13 เม.ย. 2021
การปฏิบัติ
สโลวาเกีย
1 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
สโลวาเกีย
4 พ.ค. 2021
การปฏิบัติ
สโลวาเกีย
8 พ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
สโลวาเกีย
7 มิ.ย. 2021
การปฏิบัติ
สโลวาเกีย
21 มิ.ย. 2021
ฤดูกาล
สโลวาเกีย
5 ก.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
สโลวาเกีย
5 ก.ค. 2021
การปฏิบัติ
สโลวาเกีย
17 ก.ค. 2021
การปฏิบัติ
สโลวาเกีย
4 ส.ค. 2021
การปฏิบัติ
สโลวาเกีย
29 ส.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
สโลวาเกีย
1 ก.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
สโลวาเกีย
15 ก.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
สโลวาเกีย
19 ก.ย. 2021
การปฏิบัติ
สโลวาเกีย
22 ก.ย. 2021
ฤดูกาล
สโลวาเกีย
6 ต.ค. 2021
การปฏิบัติ
สโลวาเกีย
27 ต.ค. 2021
การปฏิบัติ
สโลวาเกีย
28 ต.ค. 2021
การปฏิบัติ
สโลวาเกีย
29 ต.ค. 2021
การปฏิบัติ
สโลวาเกีย
30 ต.ค. 2021
การปฏิบัติ
สโลวาเกีย
31 ต.ค. 2021
การปฏิบัติ
สโลวาเกีย
1 พ.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
สโลวาเกีย
17 พ.ย. 2021
วันหยุดประจำชาติ
สโลวาเกีย
21 ธ.ค. 2021
ฤดูกาล
สโลวาเกีย
24 ธ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
สโลวาเกีย
25 ธ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
สโลวาเกีย
26 ธ.ค. 2021
วันหยุดประจำชาติ
สโลวาเกีย