Światowy dzień ptaków wędrownych w 2022 roku na całym świecie


2022
rok
Światowy dzień ptaków wędrownych to oficjalne daty świąt na świecie w 2022 roku.
Nadchodzące święta na świecie w 2022 roku w Światowy dzień ptaków wędrownychData
Tytuł
Rodzaj
Kraj
14 maj 2022
Przestrzeganie Organizacji Narodów Zjednoczonych