Διακοπές στις Φιλιππίνες το 2024


2024
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στις Φιλιππίνες για το 2024. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στις Φιλιππίνες το 2024Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2024
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
23 Ιαν 2024
Ειδικές δημόσιες αργίες
Φιλιππίνες
7 Φεβ 2024
Κοινή τοπική αργία
Φιλιππίνες
10 Φεβ 2024
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
25 Φεβ 2024
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
20 Μαρ 2024
Εποχή
Φιλιππίνες
28 Μαρ 2024
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
29 Μαρ 2024
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
31 Μαρ 2024
Τήρηση
Φιλιππίνες
9 Απρ 2024
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
10 Απρ 2024
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
1 Μαΐ 2024
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
12 Ιουν 2024
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
17 Ιουν 2024
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
18 Ιουν 2024
Κοινή τοπική αργία
Φιλιππίνες
21 Ιουν 2024
Εποχή
Φιλιππίνες
8 Ιουλ 2024
μουσουλμάνος,Κοινή τοπική αργία
Φιλιππίνες
21 Αυγ 2024
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
26 Αυγ 2024
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
3 Σεπ 2024
Ειδικές δημόσιες αργίες
Φιλιππίνες
8 Σεπ 2024
Ειδικές δημόσιες αργίες
Φιλιππίνες
16 Σεπ 2024
Κοινή τοπική αργία
Φιλιππίνες
22 Σεπ 2024
Εποχή
Φιλιππίνες
1 Νοε 2024
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
2 Νοε 2024
Τήρηση
Φιλιππίνες
30 Νοε 2024
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
8 Δεκ 2024
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
21 Δεκ 2024
Εποχή
Φιλιππίνες
24 Δεκ 2024
Τήρηση
Φιλιππίνες
25 Δεκ 2024
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
30 Δεκ 2024
Τακτικές διακοπές
Φιλιππίνες
31 Δεκ 2024
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες