Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά το 2023 στις Φιλιππίνες


2023
έτος
Το Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά το 2023 είναι επίσημη αργία στις Φιλιππίνες ή όχι; Το Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά στις Φιλιππίνες είναι Τήρηση.
Επερχόμενες ημερομηνίες διακοπών για την holiday} στις ΦιλιππίνεςΗμερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
5 Φεβ 2000
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Τήρηση
Φιλιππίνες
24 Ιαν 2001
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Τήρηση
Φιλιππίνες
12 Φεβ 2002
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Τήρηση
Φιλιππίνες
1 Φεβ 2003
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Τήρηση
Φιλιππίνες
22 Ιαν 2004
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Τήρηση
Φιλιππίνες
9 Φεβ 2005
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Τήρηση
Φιλιππίνες
29 Ιαν 2006
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Τήρηση
Φιλιππίνες
18 Φεβ 2007
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Τήρηση
Φιλιππίνες
7 Φεβ 2008
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Τήρηση
Φιλιππίνες
26 Ιαν 2009
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Τήρηση
Φιλιππίνες
14 Φεβ 2010
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Τήρηση
Φιλιππίνες
3 Φεβ 2011
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Τήρηση
Φιλιππίνες
23 Ιαν 2012
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
10 Φεβ 2013
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
31 Ιαν 2014
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
19 Φεβ 2015
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
8 Φεβ 2016
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
28 Ιαν 2017
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
16 Φεβ 2018
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
5 Φεβ 2019
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
25 Ιαν 2020
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
12 Φεβ 2021
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
1 Φεβ 2022
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
22 Ιαν 2023
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
10 Φεβ 2024
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
29 Ιαν 2025
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
17 Φεβ 2026
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
6 Φεβ 2027
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
26 Ιαν 2028
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
13 Φεβ 2029
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες
3 Φεβ 2030
Κινεζική σεληνιακή Πρωτοχρονιά
Ειδικές διακοπές χωρίς εργασία
Φιλιππίνες