Διακοπές στο Κιριμπάτι το 2024


2024
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στο Κιριμπάτι για το 2024. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στο Κιριμπάτι το 2024Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2024
Αργία
Κιριμπάτι
8 Μαρ 2024
Αργία
Κιριμπάτι
20 Μαρ 2024
Εποχή
Κιριμπάτι
29 Μαρ 2024
Αργία
Κιριμπάτι
1 Απρ 2024
Αργία
Κιριμπάτι
21 Ιουν 2024
Εποχή
Κιριμπάτι
11 Ιουλ 2024
Αργία
Κιριμπάτι
12 Ιουλ 2024
Αργία
Κιριμπάτι
15 Ιουλ 2024
Τήρηση
Κιριμπάτι
16 Ιουλ 2024
Τήρηση
Κιριμπάτι
5 Αυγ 2024
Αργία
Κιριμπάτι
23 Σεπ 2024
Εποχή
Κιριμπάτι
21 Δεκ 2024
Εποχή
Κιριμπάτι
25 Δεκ 2024
Αργία
Κιριμπάτι
26 Δεκ 2024
Αργία
Κιριμπάτι