Διακοπές στο Βέλγιο το 2024


2024
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στο Βέλγιο για το 2024. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στο Βέλγιο το 2024Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2024
την Εθνική εορτή
Βέλγιο
6 Ιαν 2024
Τήρηση
Βέλγιο
14 Φεβ 2024
Τήρηση
Βέλγιο
20 Μαρ 2024
Εποχή
Βέλγιο
29 Μαρ 2024
Αργία τράπεζων
Βέλγιο
31 Μαρ 2024
Αλλαγή ρολογιού,Θερινή ώρα
Βέλγιο
31 Μαρ 2024
την Εθνική εορτή
Βέλγιο
1 Απρ 2024
την Εθνική εορτή
Βέλγιο
1 Μαΐ 2024
την Εθνική εορτή
Βέλγιο
1 Μαΐ 2024
την Εθνική εορτή
Βέλγιο
8 Μαΐ 2024
Διακοπές περιφερειακής κυβέρνησης
Βέλγιο
9 Μαΐ 2024
την Εθνική εορτή
Βέλγιο
10 Μαΐ 2024
Αργία τράπεζων
Βέλγιο
19 Μαΐ 2024
την Εθνική εορτή
Βέλγιο
20 Μαΐ 2024
την Εθνική εορτή
Βέλγιο
20 Ιουν 2024
Εποχή
Βέλγιο
11 Ιουλ 2024
Διακοπές περιφερειακής κυβέρνησης
Βέλγιο
21 Ιουλ 2024
την Εθνική εορτή
Βέλγιο
15 Αυγ 2024
την Εθνική εορτή
Βέλγιο
22 Σεπ 2024
Εποχή
Βέλγιο
22 Σεπ 2024
Διακοπές περιφερειακής κυβέρνησης
Βέλγιο
27 Σεπ 2024
Διακοπές περιφερειακής κυβέρνησης
Βέλγιο
27 Οκτ 2024
Αλλαγή ρολογιού,Θερινή ώρα
Βέλγιο
31 Οκτ 2024
Τήρηση
Βέλγιο
1 Νοε 2024
την Εθνική εορτή
Βέλγιο
11 Νοε 2024
την Εθνική εορτή
Βέλγιο
15 Νοε 2024
Διακοπές περιφερειακής κυβέρνησης
Βέλγιο
6 Δεκ 2024
Τήρηση
Βέλγιο
21 Δεκ 2024
Εποχή
Βέλγιο
24 Δεκ 2024
Τήρηση
Βέλγιο
25 Δεκ 2024
την Εθνική εορτή
Βέλγιο
26 Δεκ 2024
Αργία τράπεζων
Βέλγιο
31 Δεκ 2024
Τήρηση
Βέλγιο