Διακοπές στη Χιλή το 2023


2023
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στη Χιλή για το 2023. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στη Χιλή το 2023Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2023
την Εθνική εορτή
χιλή
20 Μαρ 2023
Εποχή
χιλή
6 Απρ 2023
Τήρηση,Χριστιανός
χιλή
7 Απρ 2023
την Εθνική εορτή,Χριστιανός
χιλή
8 Απρ 2023
την Εθνική εορτή,Χριστιανός
χιλή
9 Απρ 2023
Τήρηση,Χριστιανός
χιλή
1 Μαΐ 2023
την Εθνική εορτή
χιλή
1 Μαΐ 2023
την Εθνική εορτή
χιλή
21 Μαΐ 2023
την Εθνική εορτή
χιλή
8 Ιουν 2023
Τήρηση,Χριστιανός
χιλή
21 Ιουν 2023
Εποχή
χιλή
26 Ιουν 2023
την Εθνική εορτή
χιλή
16 Ιουλ 2023
την Εθνική εορτή
χιλή
15 Αυγ 2023
την Εθνική εορτή
χιλή
18 Σεπ 2023
την Εθνική εορτή
χιλή
19 Σεπ 2023
την Εθνική εορτή
χιλή
23 Σεπ 2023
Εποχή
χιλή
9 Οκτ 2023
την Εθνική εορτή
χιλή
27 Οκτ 2023
την Εθνική εορτή
χιλή
1 Νοε 2023
την Εθνική εορτή
χιλή
8 Δεκ 2023
την Εθνική εορτή
χιλή
22 Δεκ 2023
Εποχή
χιλή
25 Δεκ 2023
την Εθνική εορτή,Χριστιανός
χιλή
31 Δεκ 2023
Αργία τράπεζων
χιλή