Διακοπές στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2021


2021
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2021. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2021Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2021
Αργία τράπεζων
Ηνωμένο Βασίλειο
4 Ιαν 2021
Τοπικές αργίες
Ηνωμένο Βασίλειο
6 Ιαν 2021
Χριστιανός
Ηνωμένο Βασίλειο
7 Ιαν 2021
Ορθόδοξος
Ηνωμένο Βασίλειο
14 Ιαν 2021
Ορθόδοξος
Ηνωμένο Βασίλειο
25 Ιαν 2021
Τοπική τήρηση
Ηνωμένο Βασίλειο
28 Ιαν 2021
Εβραϊκές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
12 Φεβ 2021
Τήρηση
Ηνωμένο Βασίλειο
14 Φεβ 2021
Τήρηση
Ηνωμένο Βασίλειο
16 Φεβ 2021
Χριστιανός
Ηνωμένο Βασίλειο
16 Φεβ 2021
Χριστιανός
Ηνωμένο Βασίλειο
17 Φεβ 2021
Χριστιανός
Ηνωμένο Βασίλειο
17 Φεβ 2021
Χριστιανός
Ηνωμένο Βασίλειο
26 Φεβ 2021
Εβραϊκές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
1 Μαρ 2021
Τήρηση
Ηνωμένο Βασίλειο
11 Μαρ 2021
Ινδουιστικές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
11 Μαρ 2021
μουσουλμάνος
Ηνωμένο Βασίλειο
14 Μαρ 2021
Τήρηση
Ηνωμένο Βασίλειο
17 Μαρ 2021
Τοπικές αργίες
Ηνωμένο Βασίλειο
20 Μαρ 2021
Εποχή
Ηνωμένο Βασίλειο
28 Μαρ 2021
Χριστιανός
Ηνωμένο Βασίλειο
28 Μαρ 2021
Εβραϊκές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
28 Μαρ 2021
Αλλαγή ρολογιού,Θερινή ώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
29 Μαρ 2021
Ινδουιστικές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
1 Απρ 2021
Χριστιανός
Ηνωμένο Βασίλειο
2 Απρ 2021
Αργία τράπεζων
Ηνωμένο Βασίλειο
3 Απρ 2021
Χριστιανός
Ηνωμένο Βασίλειο
4 Απρ 2021
Εβραϊκές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
4 Απρ 2021
Τήρηση,Χριστιανός
Ηνωμένο Βασίλειο
5 Απρ 2021
Κοινή τοπική αργία
Ηνωμένο Βασίλειο
5 Απρ 2021
Τήρηση
Ηνωμένο Βασίλειο
8 Απρ 2021
Εβραϊκή μνήμη
Ηνωμένο Βασίλειο
13 Απρ 2021
μουσουλμάνος
Ηνωμένο Βασίλειο
15 Απρ 2021
Εβραϊκές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
22 Απρ 2021
Τήρηση
Ηνωμένο Βασίλειο
23 Απρ 2021
Τήρηση
Ηνωμένο Βασίλειο
23 Απρ 2021
Τήρηση
Ηνωμένο Βασίλειο
30 Απρ 2021
Εβραϊκές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
30 Απρ 2021
Ορθόδοξος
Ηνωμένο Βασίλειο
1 Μαΐ 2021
Ορθόδοξος
Ηνωμένο Βασίλειο
2 Μαΐ 2021
Ορθόδοξος
Ηνωμένο Βασίλειο
3 Μαΐ 2021
Ορθόδοξος
Ηνωμένο Βασίλειο
3 Μαΐ 2021
Αργία τράπεζων
Ηνωμένο Βασίλειο
8 Μαΐ 2021
μουσουλμάνος
Ηνωμένο Βασίλειο
13 Μαΐ 2021
Χριστιανός
Ηνωμένο Βασίλειο
13 Μαΐ 2021
μουσουλμάνος
Ηνωμένο Βασίλειο
17 Μαΐ 2021
Εβραϊκές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
23 Μαΐ 2021
Χριστιανός
Ηνωμένο Βασίλειο
24 Μαΐ 2021
Χριστιανός
Ηνωμένο Βασίλειο
30 Μαΐ 2021
Χριστιανός
Ηνωμένο Βασίλειο
31 Μαΐ 2021
Αργία τράπεζων
Ηνωμένο Βασίλειο
3 Ιουν 2021
Χριστιανός
Ηνωμένο Βασίλειο
12 Ιουν 2021
Τήρηση
Ηνωμένο Βασίλειο
20 Ιουν 2021
Τήρηση
Ηνωμένο Βασίλειο
21 Ιουν 2021
Εποχή
Ηνωμένο Βασίλειο
22 Ιουν 2021
Τήρηση
Ηνωμένο Βασίλειο
12 Ιουλ 2021
Τοπικές αργίες
Ηνωμένο Βασίλειο
18 Ιουλ 2021
Εβραϊκές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
20 Ιουλ 2021
μουσουλμάνος
Ηνωμένο Βασίλειο
2 Αυγ 2021
Κοινή τοπική αργία
Ηνωμένο Βασίλειο
10 Αυγ 2021
μουσουλμάνος
Ηνωμένο Βασίλειο
10 Αυγ 2021
μουσουλμάνος
Ηνωμένο Βασίλειο
15 Αυγ 2021
Χριστιανός
Ηνωμένο Βασίλειο
19 Αυγ 2021
μουσουλμάνος
Ηνωμένο Βασίλειο
22 Αυγ 2021
Ινδουιστικές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
30 Αυγ 2021
Ινδουιστικές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
30 Αυγ 2021
Κοινή τοπική αργία
Ηνωμένο Βασίλειο
7 Σεπ 2021
Εβραϊκές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
10 Σεπ 2021
Ινδουιστικές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
16 Σεπ 2021
Εβραϊκές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
21 Σεπ 2021
Εβραϊκές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
22 Σεπ 2021
Εποχή
Ηνωμένο Βασίλειο
27 Σεπ 2021
Εβραϊκές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
28 Σεπ 2021
Εβραϊκές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
29 Σεπ 2021
Εβραϊκές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
4 Οκτ 2021
Χριστιανός
Ηνωμένο Βασίλειο
7 Οκτ 2021
Ινδουιστικές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
14 Οκτ 2021
Ινδουιστικές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
19 Οκτ 2021
μουσουλμάνος
Ηνωμένο Βασίλειο
31 Οκτ 2021
Αλλαγή ρολογιού,Θερινή ώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
31 Οκτ 2021
Τήρηση
Ηνωμένο Βασίλειο
1 Νοε 2021
Χριστιανός
Ηνωμένο Βασίλειο
2 Νοε 2021
Χριστιανός
Ηνωμένο Βασίλειο
4 Νοε 2021
Ινδουιστικές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
4 Νοε 2021
Ινδουιστικές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
5 Νοε 2021
Τήρηση
Ηνωμένο Βασίλειο
14 Νοε 2021
Τήρηση
Ηνωμένο Βασίλειο
28 Νοε 2021
Τήρηση
Ηνωμένο Βασίλειο
29 Νοε 2021
Εβραϊκές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
30 Νοε 2021
Τοπικές αργίες
Ηνωμένο Βασίλειο
6 Δεκ 2021
Εβραϊκές διακοπές
Ηνωμένο Βασίλειο
8 Δεκ 2021
Χριστιανός
Ηνωμένο Βασίλειο
21 Δεκ 2021
Εποχή
Ηνωμένο Βασίλειο
24 Δεκ 2021
Τήρηση
Ηνωμένο Βασίλειο
25 Δεκ 2021
Αργία τράπεζων
Ηνωμένο Βασίλειο
26 Δεκ 2021
Αργία τράπεζων
Ηνωμένο Βασίλειο
28 Δεκ 2021
Αργία τράπεζων
Ηνωμένο Βασίλειο
31 Δεκ 2021
Τήρηση
Ηνωμένο Βασίλειο