Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία το 2023 Στα γερμανικά


2023
έτος
Το Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία το 2023 είναι επίσημη αργία Στα γερμανικά ή όχι; Το Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία Στα γερμανικά είναι Τήρηση.
Επερχόμενες ημερομηνίες διακοπών για την holiday} Στα γερμανικάΗμερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
19 Δεκ 2007
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2008
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2009
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2010
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2011
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2012
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2013
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2014
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2015
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2016
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2017
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2018
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2019
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2020
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2021
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2022
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2023
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2024
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2025
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2026
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2027
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2028
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2029
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία
19 Δεκ 2030
Ημέρα μνήμης για Ρομά και Σίντι σκοτώθηκαν από Γενοκτονία
Τήρηση
Γερμανία