Διακοπές στην Ταϊβάν για τον Μάρτιος του 2023


2023
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στην Ταϊβάν τον Μάρτιος του 2023. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στην Ταϊβάν για τον Μάρτιος του 2023Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
8 Μαρ 2023
Τήρηση
Ταϊβάν
10 Μαρ 2023
Τήρηση
Ταϊβάν
12 Μαρ 2023
Τήρηση
Ταϊβάν
21 Μαρ 2023
Εποχή
Ταϊβάν
29 Μαρ 2023
Τήρηση
Ταϊβάν