Những ngày lễ ở Đài Loan vào Tháng 3 năm 2023


2023
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Đài Loan vào Tháng 3 năm 2023. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những ngày lễ sắp tới ở Đài Loan vào Tháng 3 năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
8 thg 3, 2023
Sự quan sát
Đài loan
10 thg 3, 2023
Sự quan sát
Đài loan
12 thg 3, 2023
Sự quan sát
Đài loan
21 thg 3, 2023
Mùa
Đài loan
29 thg 3, 2023
Sự quan sát
Đài loan