Μετανάστευση το 2023 στη Νιγηρία


Επερχόμενες ημερομηνίες διακοπών για την holiday} στη ΝιγηρίαΗμερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
15 Νοε 2012
Μετανάστευση
Τοπικές διακοπές
Νιγηρία
5 Νοε 2013
Μετανάστευση
Τοπικές διακοπές
Νιγηρία
25 Οκτ 2014
Μετανάστευση
Τοπικές διακοπές
Νιγηρία
15 Οκτ 2015
Μετανάστευση
Τοπικές διακοπές
Νιγηρία
22 Σεπ 2017
Μετανάστευση
Τοπικές διακοπές
Νιγηρία
11 Σεπ 2018
Μετανάστευση
Τοπικές διακοπές
Νιγηρία
31 Αυγ 2019
Μετανάστευση
Τοπικές διακοπές
Νιγηρία
20 Αυγ 2020
Μετανάστευση
Τοπικές διακοπές
Νιγηρία
10 Αυγ 2021
Μετανάστευση
Τοπικές διακοπές
Νιγηρία
30 Ιουλ 2022
Μετανάστευση
Τοπικές διακοπές
Νιγηρία
19 Ιουλ 2023
Μετανάστευση
Τοπικές διακοπές
Νιγηρία
8 Ιουλ 2024
Μετανάστευση
Τοπικές διακοπές
Νιγηρία
27 Ιουν 2025
Μετανάστευση
Τοπικές διακοπές
Νιγηρία
17 Ιουν 2026
Μετανάστευση
Τοπικές διακοπές
Νιγηρία
6 Ιουν 2027
Μετανάστευση
Τοπικές διακοπές
Νιγηρία
25 Μαΐ 2028
Μετανάστευση
Τοπικές διακοπές
Νιγηρία
15 Μαΐ 2029
Μετανάστευση
Τοπικές διακοπές
Νιγηρία
4 Μαΐ 2030
Μετανάστευση
Τοπικές διακοπές
Νιγηρία