ตรวจคนเข้าเมืองในปี 2023 ในไนจีเรีย


2023
ปี
เทศกาลตรวจคนเข้าเมืองในปี 2023 เป็นวันหยุดอย่างเป็นทางการในไนจีเรียหรือไม่? เทศกาลตรวจคนเข้าเมืองในไนจีเรียเป็นวันหยุดท้องถิ่น
วันหยุดตรวจคนเข้าเมืองที่กำลังจะมาถึงในไนจีเรียวันที่
หัวข้อ
ประเภท
ประเทศ
15 พ.ย. 2012
ตรวจคนเข้าเมือง
วันหยุดท้องถิ่น
ไนจีเรีย
5 พ.ย. 2013
ตรวจคนเข้าเมือง
วันหยุดท้องถิ่น
ไนจีเรีย
25 ต.ค. 2014
ตรวจคนเข้าเมือง
วันหยุดท้องถิ่น
ไนจีเรีย
15 ต.ค. 2015
ตรวจคนเข้าเมือง
วันหยุดท้องถิ่น
ไนจีเรีย
22 ก.ย. 2017
ตรวจคนเข้าเมือง
วันหยุดท้องถิ่น
ไนจีเรีย
11 ก.ย. 2018
ตรวจคนเข้าเมือง
วันหยุดท้องถิ่น
ไนจีเรีย
31 ส.ค. 2019
ตรวจคนเข้าเมือง
วันหยุดท้องถิ่น
ไนจีเรีย
20 ส.ค. 2020
ตรวจคนเข้าเมือง
วันหยุดท้องถิ่น
ไนจีเรีย
10 ส.ค. 2021
ตรวจคนเข้าเมือง
วันหยุดท้องถิ่น
ไนจีเรีย
30 ก.ค. 2022
ตรวจคนเข้าเมือง
วันหยุดท้องถิ่น
ไนจีเรีย
19 ก.ค. 2023
ตรวจคนเข้าเมือง
วันหยุดท้องถิ่น
ไนจีเรีย
8 ก.ค. 2024
ตรวจคนเข้าเมือง
วันหยุดท้องถิ่น
ไนจีเรีย
27 มิ.ย. 2025
ตรวจคนเข้าเมือง
วันหยุดท้องถิ่น
ไนจีเรีย
17 มิ.ย. 2026
ตรวจคนเข้าเมือง
วันหยุดท้องถิ่น
ไนจีเรีย
6 มิ.ย. 2027
ตรวจคนเข้าเมือง
วันหยุดท้องถิ่น
ไนจีเรีย
25 พ.ค. 2028
ตรวจคนเข้าเมือง
วันหยุดท้องถิ่น
ไนจีเรีย
15 พ.ค. 2029
ตรวจคนเข้าเมือง
วันหยุดท้องถิ่น
ไนจีเรีย
4 พ.ค. 2030
ตรวจคนเข้าเมือง
วันหยุดท้องถิ่น
ไนจีเรีย