Macau S.A.R. Establishment Day in 2021 in Macau


2021
year
Macau S.A.R. Establishment Day in 2021 is an official day off in Macau or not? Easter in Macau is a Obligatory Holiday.
Macau S.A.R. Establishment Day upcoming holiday dates in MacauDate
Title
Type
Country
Dec 20, 2000
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2001
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2002
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2003
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2004
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2005
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2006
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2007
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2008
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2009
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2010
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2011
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2012
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2013
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2014
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2015
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2016
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2017
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2018
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2019
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2020
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2021
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2022
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2023
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2024
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2025
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2026
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2027
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2028
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2029
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau
Dec 20, 2030
Macau S.A.R. Establishment Day
Obligatory Holiday
Macau