Διακοπές στο Πουέρτο Ρίκο το 2022


2022
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στο Πουέρτο Ρίκο για το 2022. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στο Πουέρτο Ρίκο το 2022Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2022
Αργία
Πουέρτο Ρίκο
6 Ιαν 2022
Αργία
Πουέρτο Ρίκο
11 Ιαν 2022
Τήρηση
Πουέρτο Ρίκο
17 Ιαν 2022
Αργίες δημόσιου τομέα,Τράπεζα
Πουέρτο Ρίκο
14 Φεβ 2022
Τήρηση
Πουέρτο Ρίκο
21 Φεβ 2022
Τράπεζα,Αργίες δημόσιου τομέα
Πουέρτο Ρίκο
1 Μαρ 2022
Τήρηση
Πουέρτο Ρίκο
1 Μαρ 2022
Τήρηση
Πουέρτο Ρίκο
2 Μαρ 2022
Τράπεζα,Αργίες δημόσιου τομέα
Πουέρτο Ρίκο
20 Μαρ 2022
Εποχή
Πουέρτο Ρίκο
22 Μαρ 2022
Τράπεζα,Αργίες δημόσιου τομέα
Πουέρτο Ρίκο
15 Απρ 2022
Αργία
Πουέρτο Ρίκο
16 Απρ 2022
Τήρηση
Πουέρτο Ρίκο
17 Απρ 2022
Τήρηση
Πουέρτο Ρίκο
8 Μαΐ 2022
Αργία
Πουέρτο Ρίκο
30 Μαΐ 2022
Τράπεζα,Αργίες δημόσιου τομέα
Πουέρτο Ρίκο
19 Ιουν 2022
Αργία
Πουέρτο Ρίκο
21 Ιουν 2022
Εποχή
Πουέρτο Ρίκο
4 Ιουλ 2022
Τράπεζα,Αργίες δημόσιου τομέα
Πουέρτο Ρίκο
27 Ιουλ 2022
Τήρηση
Πουέρτο Ρίκο
5 Σεπ 2022
Τράπεζα,Αργίες δημόσιου τομέα
Πουέρτο Ρίκο
22 Σεπ 2022
Εποχή
Πουέρτο Ρίκο
10 Οκτ 2022
Αργίες δημόσιου τομέα,Τράπεζα
Πουέρτο Ρίκο
11 Νοε 2022
Τράπεζα,Αργίες δημόσιου τομέα
Πουέρτο Ρίκο
19 Νοε 2022
Τράπεζα,Αργίες δημόσιου τομέα
Πουέρτο Ρίκο
24 Νοε 2022
Αργία
Πουέρτο Ρίκο
21 Δεκ 2022
Εποχή
Πουέρτο Ρίκο
24 Δεκ 2022
Τήρηση
Πουέρτο Ρίκο
25 Δεκ 2022
Αργία
Πουέρτο Ρίκο
26 Δεκ 2022
Αργία
Πουέρτο Ρίκο
31 Δεκ 2022
Τήρηση
Πουέρτο Ρίκο