Διακοπές στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2021


2021
έτος
Επίσημες αργίες και σαββατοκύριακα στις Ηνωμένες Πολιτείες για το 2021. Ημερομηνίες των επόμενων αργιών.Επερχόμενες διακοπές στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2021Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
1 Ιαν 2021
Ομοσπονδιακή αργία
Ηνωμένες Πολιτείες
4 Ιαν 2021
Παγκόσμια τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
6 Ιαν 2021
Χριστιανός
Ηνωμένες Πολιτείες
7 Ιαν 2021
Ορθόδοξος
Ηνωμένες Πολιτείες
7 Ιαν 2021
Παγκόσμια τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
13 Ιαν 2021
Τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
14 Ιαν 2021
Ορθόδοξος
Ηνωμένες Πολιτείες
17 Ιαν 2021
Παγκόσμια τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
18 Ιαν 2021
Ομοσπονδιακή αργία
Ηνωμένες Πολιτείες
18 Ιαν 2021
Κρατική αργία
Ηνωμένες Πολιτείες
18 Ιαν 2021
Κρατική αργία
Ηνωμένες Πολιτείες
18 Ιαν 2021
Κρατική αργία
Ηνωμένες Πολιτείες
18 Ιαν 2021
Κρατική αργία
Ηνωμένες Πολιτείες
19 Ιαν 2021
Κρατική αργία
Ηνωμένες Πολιτείες
19 Ιαν 2021
Κρατική αργία
Ηνωμένες Πολιτείες
20 Ιαν 2021
Κρατική αργία
Ηνωμένες Πολιτείες
24 Ιαν 2021
Παγκόσμια τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
26 Ιαν 2021
Παγκόσμια τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
27 Ιαν 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες
28 Ιαν 2021
Εβραϊκές διακοπές
Ηνωμένες Πολιτείες
28 Ιαν 2021
Εβραϊκές διακοπές
Ηνωμένες Πολιτείες
29 Ιαν 2021
Τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
1 Φεβ 2021
Τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
1 Φεβ 2021
Ετήσια μηνιαία τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
2 Φεβ 2021
Παγκόσμια τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
2 Φεβ 2021
Τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
4 Φεβ 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες
4 Φεβ 2021
Τοπική τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
5 Φεβ 2021
Τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
7 Φεβ 2021
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
Ηνωμένες Πολιτείες
11 Φεβ 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες
11 Φεβ 2021
Παγκόσμια τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
12 Φεβ 2021
Κρατική αργία
Ηνωμένες Πολιτείες
12 Φεβ 2021
Τοπική τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
12 Φεβ 2021
Τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
13 Φεβ 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες
14 Φεβ 2021
Τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
14 Φεβ 2021
Τοπική τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
15 Φεβ 2021
Ομοσπονδιακή αργία
Ηνωμένες Πολιτείες
15 Φεβ 2021
Κρατική αργία
Ηνωμένες Πολιτείες
15 Φεβ 2021
Τοπική τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
16 Φεβ 2021
Κρατική αργία
Ηνωμένες Πολιτείες
16 Φεβ 2021
Τήρηση,Χριστιανός
Ηνωμένες Πολιτείες
16 Φεβ 2021
Τοπική τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
16 Φεβ 2021
Κρατική αργία
Ηνωμένες Πολιτείες
16 Φεβ 2021
Τήρηση,Χριστιανός
Ηνωμένες Πολιτείες
17 Φεβ 2021
Χριστιανός
Ηνωμένες Πολιτείες
20 Φεβ 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες
21 Φεβ 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες
26 Φεβ 2021
Εβραϊκές διακοπές
Ηνωμένες Πολιτείες
28 Φεβ 2021
Τοπική τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
1 Μαρ 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες
1 Μαρ 2021
Παγκόσμια τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
1 Μαρ 2021
Τήρηση,Χριστιανός
Ηνωμένες Πολιτείες
1 Μαρ 2021
Τοπική τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
1 Μαρ 2021
Ετήσια μηνιαία τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
2 Μαρ 2021
Κρατική αργία
Ηνωμένες Πολιτείες
2 Μαρ 2021
Τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
2 Μαρ 2021
Κρατική αργία
Ηνωμένες Πολιτείες
3 Μαρ 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες
5 Μαρ 2021
Τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
8 Μαρ 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες
11 Μαρ 2021
μουσουλμάνος
Ηνωμένες Πολιτείες
11 Μαρ 2021
Παγκόσμια τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
14 Μαρ 2021
Αλλαγή ρολογιού,Θερινή ώρα
Ηνωμένες Πολιτείες
17 Μαρ 2021
Τήρηση,Χριστιανός
Ηνωμένες Πολιτείες
17 Μαρ 2021
Κρατική αργία
Ηνωμένες Πολιτείες
20 Μαρ 2021
Εποχή
Ηνωμένες Πολιτείες
20 Μαρ 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες
21 Μαρ 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες
21 Μαρ 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες
21 Μαρ 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες
21 Μαρ 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες
21 Μαρ 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες
22 Μαρ 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες
23 Μαρ 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες
24 Μαρ 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες
25 Μαρ 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες
25 Μαρ 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες
25 Μαρ 2021
Τοπική τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
26 Μαρ 2021
Κρατική αργία
Ηνωμένες Πολιτείες
27 Μαρ 2021
Παγκόσμια τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
28 Μαρ 2021
Χριστιανός
Ηνωμένες Πολιτείες
28 Μαρ 2021
Εβραϊκές διακοπές
Ηνωμένες Πολιτείες
29 Μαρ 2021
Κρατική αργία
Ηνωμένες Πολιτείες
29 Μαρ 2021
Τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
31 Μαρ 2021
Κρατική αργία
Ηνωμένες Πολιτείες
1 Απρ 2021
Χριστιανός
Ηνωμένες Πολιτείες
1 Απρ 2021
Παγκόσμια τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
2 Απρ 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες
2 Απρ 2021
Κρατική αργία
Ηνωμένες Πολιτείες
2 Απρ 2021
Τοπική τήρηση
Ηνωμένες Πολιτείες
3 Απρ 2021
Χριστιανός
Ηνωμένες Πολιτείες
4 Απρ 2021
Εβραϊκές διακοπές
Ηνωμένες Πολιτείες
4 Απρ 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες
4 Απρ 2021
Τήρηση,Χριστιανός
Ηνωμένες Πολιτείες
5 Απρ 2021
Τήρηση,Χριστιανός
Ηνωμένες Πολιτείες
6 Απρ 2021
Η τήρηση των Ηνωμένων Εθνών
Ηνωμένες Πολιτείες