Ημέρα Συντάγματος το 2023 στο Μεξικό


2023
έτος
Το Ημέρα Συντάγματος το 2023 είναι επίσημη αργία στο Μεξικό ή όχι; Το Ημέρα Συντάγματος στο Μεξικό είναι την Εθνική εορτή.
Επερχόμενες ημερομηνίες διακοπών για την holiday} στο ΜεξικόΗμερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
5 Φεβ 2000
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2001
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2002
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2003
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2004
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2005
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2006
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2007
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2008
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2009
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2010
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2011
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2012
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2013
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2014
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2015
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2016
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2017
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2018
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2019
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2020
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2021
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2022
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2023
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2024
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2025
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2026
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2027
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2028
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2029
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό
5 Φεβ 2030
Ημέρα Συντάγματος
την Εθνική εορτή
Μεξικό