Καρναβάλι το 2024 σε όλο τον κόσμο


Επερχόμενες ημερομηνίες διακοπών για την holiday} στον κόσμο το 2024Ημερομηνία
Τίτλος
Τύπος
Χώρα
10 Φεβ 2024
Τήρηση
11 Φεβ 2024
Τήρηση
11 Φεβ 2024
Τήρηση
11 Φεβ 2024
Τήρηση
12 Φεβ 2024
την Εθνική εορτή
12 Φεβ 2024
την Εθνική εορτή
12 Φεβ 2024
την Εθνική εορτή
12 Φεβ 2024
την Εθνική εορτή
12 Φεβ 2024
Διακοπές στον ιδιωτικό τομέα
12 Φεβ 2024
Διακοπές στον ιδιωτικό τομέα
12 Φεβ 2024
Τήρηση
12 Φεβ 2024
Κοινή τοπική αργία
12 Φεβ 2024
Τήρηση
12 Φεβ 2024
Τράπεζα,Εργάσιμη αργία
12 Φεβ 2024
την Εθνική εορτή
13 Φεβ 2024
Αργία
13 Φεβ 2024
την Εθνική εορτή
13 Φεβ 2024
Χριστιανός
13 Φεβ 2024
την Εθνική εορτή
13 Φεβ 2024
Χριστιανός
13 Φεβ 2024
την Εθνική εορτή
13 Φεβ 2024
Διακοπές στον ιδιωτικό τομέα
13 Φεβ 2024
Τήρηση,Χριστιανός
13 Φεβ 2024
Διακοπές στον ιδιωτικό τομέα
13 Φεβ 2024
Εθνικός,νόμιμη αργία
13 Φεβ 2024
Αργία τράπεζων
13 Φεβ 2024
Τήρηση
13 Φεβ 2024
Τήρηση
13 Φεβ 2024
την Εθνική εορτή
13 Φεβ 2024
Προαιρετικές διακοπές
13 Φεβ 2024
Τήρηση
13 Φεβ 2024
Χριστιανός
13 Φεβ 2024
Τράπεζα,Εργάσιμη αργία
13 Φεβ 2024
την Εθνική εορτή
14 Φεβ 2024
Χριστιανός
14 Φεβ 2024
Διακοπές στον ιδιωτικό τομέα
14 Φεβ 2024
Σιωπηλή μέρα
14 Φεβ 2024
Διακοπές στον ιδιωτικό τομέα
14 Φεβ 2024
Τήρηση
14 Φεβ 2024
Κοινή τοπική αργία
14 Φεβ 2024
Τήρηση
14 Φεβ 2024
Χριστιανός