Các ngày lễ ở Đức vào năm 2023


2023
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Đức cho năm 2023. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Đức vào năm 2023Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2023
lễ quốc gia
nước Đức
6 thg 1, 2023
Cơ đốc giáo,Ngày lễ chung của địa phương
nước Đức
22 thg 1, 2023
Sự quan sát
nước Đức
28 thg 1, 2023
Sự quan sát
nước Đức
10 thg 2, 2023
Sự quan sát
nước Đức
14 thg 2, 2023
Sự quan sát
nước Đức
20 thg 2, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
nước Đức
21 thg 2, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
nước Đức
21 thg 2, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
nước Đức
22 thg 2, 2023
Ngày im lặng
nước Đức
22 thg 2, 2023
Ngày im lặng
nước Đức
8 thg 3, 2023
Sự quan sát
nước Đức
8 thg 3, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
nước Đức
17 thg 3, 2023
Sự quan sát
nước Đức
20 thg 3, 2023
Mùa
nước Đức
26 thg 3, 2023
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
nước Đức
2 thg 4, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
nước Đức
6 thg 4, 2023
Ngày im lặng
nước Đức
7 thg 4, 2023
Ngày im lặng,Ngày nghỉ lễ chung
nước Đức
9 thg 4, 2023
Ngày im lặng
nước Đức
9 thg 4, 2023
Cơ đốc giáo,Ngày lễ chung của địa phương
nước Đức
10 thg 4, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
nước Đức
23 thg 4, 2023
Sự quan sát
nước Đức
27 thg 4, 2023
Sự quan sát
nước Đức
30 thg 4, 2023
Sự quan sát
nước Đức
1 thg 5, 2023
lễ quốc gia
nước Đức
5 thg 5, 2023
Sự quan sát
nước Đức
8 thg 5, 2023
Sự quan sát
nước Đức
9 thg 5, 2023
Sự quan sát
nước Đức
14 thg 5, 2023
Sự quan sát
nước Đức
18 thg 5, 2023
Sự quan sát
nước Đức
18 thg 5, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
nước Đức
23 thg 5, 2023
Sự quan sát
nước Đức
28 thg 5, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
nước Đức
28 thg 5, 2023
Cơ đốc giáo,Ngày lễ chung của địa phương
nước Đức
29 thg 5, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
nước Đức
1 thg 6, 2023
Sự quan sát
nước Đức
3 thg 6, 2023
Sự quan sát
nước Đức
6 thg 6, 2023
Sự quan sát
nước Đức
8 thg 6, 2023
Cơ đốc giáo,Ngày lễ chung của địa phương
nước Đức
18 thg 6, 2023
Sự quan sát
nước Đức
21 thg 6, 2023
Mùa
nước Đức
24 thg 6, 2023
Sự quan sát
nước Đức
8 thg 8, 2023
Kỳ nghỉ địa phương
nước Đức
15 thg 8, 2023
Cơ đốc giáo,Ngày lễ chung của địa phương
nước Đức
1 thg 9, 2023
Sự quan sát
nước Đức
9 thg 9, 2023
Sự quan sát
nước Đức
10 thg 9, 2023
Sự quan sát
nước Đức
20 thg 9, 2023
Sự quan sát
nước Đức
20 thg 9, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
nước Đức
23 thg 9, 2023
Mùa
nước Đức
1 thg 10, 2023
Sự quan sát
nước Đức
3 thg 10, 2023
lễ quốc gia
nước Đức
8 thg 10, 2023
Sự quan sát
nước Đức
24 thg 10, 2023
Sự quan sát
nước Đức
29 thg 10, 2023
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
nước Đức
30 thg 10, 2023
Sự quan sát
nước Đức
31 thg 10, 2023
Ngày lễ chung của địa phương
nước Đức
31 thg 10, 2023
Sự quan sát
nước Đức
1 thg 11, 2023
Ngày im lặng,Ngày nghỉ lễ chung
nước Đức
9 thg 11, 2023
Sự quan sát
nước Đức
9 thg 11, 2023
Sự quan sát
nước Đức
11 thg 11, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
nước Đức
19 thg 11, 2023
Ngày im lặng
nước Đức
22 thg 11, 2023
Cơ đốc giáo,Ngày lễ chung của địa phương
nước Đức
26 thg 11, 2023
Ngày im lặng
nước Đức
3 thg 12, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
nước Đức
6 thg 12, 2023
Cơ đốc giáo,Sự quan sát
nước Đức
10 thg 12, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
nước Đức
17 thg 12, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
nước Đức
22 thg 12, 2023
Mùa
nước Đức
24 thg 12, 2023
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
nước Đức
24 thg 12, 2023
Ngày im lặng
nước Đức
25 thg 12, 2023
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
nước Đức
26 thg 12, 2023
Cơ đốc giáo,lễ quốc gia
nước Đức
31 thg 12, 2023
Ngày lễ ngân hàng
nước Đức