Các ngày lễ ở Serbia vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Serbia cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Serbia vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Serbia
3 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Serbia
7 thg 1, 2022
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Serbia
14 thg 1, 2022
Sự quan sát,Chính thống giáo
Serbia
27 thg 1, 2022
Sự quan sát
Serbia
27 thg 1, 2022
Sự quan sát
Serbia
15 thg 2, 2022
lễ quốc gia
Serbia
20 thg 3, 2022
Mùa
Serbia
22 thg 4, 2022
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Serbia
22 thg 4, 2022
Sự quan sát
Serbia
23 thg 4, 2022
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Serbia
24 thg 4, 2022
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Serbia
25 thg 4, 2022
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Serbia
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Serbia
2 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Serbia
3 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Serbia
9 thg 5, 2022
Sự quan sát
Serbia
21 thg 6, 2022
Mùa
Serbia
28 thg 6, 2022
Sự quan sát
Serbia
23 thg 9, 2022
Mùa
Serbia
11 thg 11, 2022
lễ quốc gia
Serbia
21 thg 12, 2022
Mùa
Serbia
31 thg 12, 2022
Sự quan sát
Serbia