Các ngày lễ ở Nga vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Nga cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Nga vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Nga
3 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Nga
4 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Nga
5 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Nga
6 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Nga
7 thg 1, 2022
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Nga
14 thg 1, 2022
Sự quan sát
Nga
14 thg 2, 2022
Sự quan sát
Nga
1 thg 3, 2022
Hồi
Nga
8 thg 3, 2022
lễ quốc gia
Nga
20 thg 3, 2022
Mùa
Nga
3 thg 4, 2022
Hồi
Nga
24 thg 4, 2022
Sự quan sát,Chính thống giáo
Nga
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Nga
2 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Nga
3 thg 5, 2022
Hồi
Nga
9 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Nga
12 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Nga
13 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Nga
21 thg 6, 2022
Mùa
Nga
10 thg 7, 2022
Hồi
Nga
30 thg 7, 2022
Hồi
Nga
1 thg 9, 2022
Sự quan sát
Nga
23 thg 9, 2022
Mùa
Nga
8 thg 10, 2022
Hồi
Nga
4 thg 11, 2022
lễ quốc gia
Nga
22 thg 12, 2022
Mùa
Nga