Các ngày lễ trong Peru vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần trong Peru cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới trong Peru vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Peru
6 thg 1, 2022
Sự quan sát
Peru
20 thg 3, 2022
Mùa
Peru
14 thg 4, 2022
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
Peru
15 thg 4, 2022
Cơ đốc giáo,lễ quốc gia
Peru
17 thg 4, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Peru
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Peru
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Peru
8 thg 5, 2022
Sự quan sát
Peru
7 thg 6, 2022
Sự quan sát
Peru
19 thg 6, 2022
Sự quan sát
Peru
21 thg 6, 2022
Mùa
Peru
24 thg 6, 2022
Sự quan sát
Peru
24 thg 6, 2022
Sự quan sát
Peru
29 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Peru
28 thg 7, 2022
lễ quốc gia
Peru
29 thg 7, 2022
lễ quốc gia
Peru
30 thg 8, 2022
lễ quốc gia
Peru
22 thg 9, 2022
Mùa
Peru
24 thg 9, 2022
Sự quan sát
Peru
8 thg 10, 2022
lễ quốc gia
Peru
1 thg 11, 2022
lễ quốc gia
Peru
2 thg 11, 2022
Sự quan sát
Peru
8 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Peru
21 thg 12, 2022
Mùa
Peru
24 thg 12, 2022
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Peru
25 thg 12, 2022
lễ quốc gia,Cơ đốc giáo
Peru
31 thg 12, 2022
Sự quan sát
Peru