Các ngày lễ ở Paraguay vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Paraguay cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Paraguay vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Paraguay
1 thg 3, 2022
lễ quốc gia
Paraguay
20 thg 3, 2022
Mùa
Paraguay
27 thg 3, 2022
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Paraguay
14 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Paraguay
15 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Paraguay
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Paraguay
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Paraguay
14 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Paraguay
15 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Paraguay
12 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Paraguay
21 thg 6, 2022
Mùa
Paraguay
15 thg 8, 2022
lễ quốc gia
Paraguay
22 thg 9, 2022
Mùa
Paraguay
29 thg 9, 2022
lễ quốc gia
Paraguay
2 thg 10, 2022
Thay đổi đồng hồ,Tiết kiệm thời gian ban ngày
Paraguay
8 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Paraguay
21 thg 12, 2022
Mùa
Paraguay
24 thg 12, 2022
Sự quan sát
Paraguay
25 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Paraguay
31 thg 12, 2022
Ngày lễ ngân hàng
Paraguay