Các ngày lễ ở Liberia vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Liberia cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Liberia vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Liberia
7 thg 1, 2022
Sự quan sát
Liberia
11 thg 2, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Liberia
9 thg 3, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Liberia
15 thg 3, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Liberia
20 thg 3, 2022
Mùa
Liberia
8 thg 4, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Liberia
14 thg 5, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Liberia
21 thg 6, 2022
Mùa
Liberia
26 thg 7, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Liberia
24 thg 8, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Liberia
23 thg 9, 2022
Mùa
Liberia
3 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Liberia
29 thg 11, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Liberia
21 thg 12, 2022
Mùa
Liberia
25 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Liberia
26 thg 12, 2022
Ngày nghỉ lễ chung
Liberia