Các ngày lễ ở Estonia vào năm 2022


2022
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Estonia cho năm 2022. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Estonia vào năm 2022Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2022
lễ quốc gia
Estonia
24 thg 2, 2022
lễ quốc gia
Estonia
20 thg 3, 2022
Mùa
Estonia
15 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Estonia
17 thg 4, 2022
lễ quốc gia
Estonia
1 thg 5, 2022
lễ quốc gia
Estonia
5 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Estonia
21 thg 6, 2022
Mùa
Estonia
23 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Estonia
24 thg 6, 2022
lễ quốc gia
Estonia
20 thg 8, 2022
lễ quốc gia
Estonia
23 thg 9, 2022
Mùa
Estonia
21 thg 12, 2022
Mùa
Estonia
24 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Estonia
25 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Estonia
26 thg 12, 2022
lễ quốc gia
Estonia