Các ngày lễ trong Romania vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần trong Romania cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới trong Romania vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Romania
2 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Romania
24 thg 1, 2021
lễ quốc gia
Romania
19 thg 2, 2021
Sự quan sát
Romania
24 thg 2, 2021
Sự quan sát
Romania
1 thg 3, 2021
Sự quan sát
Romania
8 thg 3, 2021
Sự quan sát
Romania
20 thg 3, 2021
Mùa
Romania
30 thg 4, 2021
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Romania
1 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Romania
1 thg 5, 2021
lễ quốc gia
Romania
2 thg 5, 2021
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Romania
2 thg 5, 2021
Sự quan sát
Romania
3 thg 5, 2021
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Romania
9 thg 5, 2021
Sự quan sát
Romania
10 thg 5, 2021
Sự quan sát
Romania
1 thg 6, 2021
lễ quốc gia
Romania
10 thg 6, 2021
Chính thống giáo,Sự quan sát
Romania
20 thg 6, 2021
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Romania
21 thg 6, 2021
Mùa
Romania
21 thg 6, 2021
lễ quốc gia,Chính thống giáo
Romania
26 thg 6, 2021
Sự quan sát
Romania
29 thg 7, 2021
Sự quan sát
Romania
15 thg 8, 2021
lễ quốc gia
Romania
22 thg 9, 2021
Mùa
Romania
31 thg 10, 2021
Sự quan sát
Romania
30 thg 11, 2021
lễ quốc gia
Romania
1 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Romania
8 thg 12, 2021
Sự quan sát
Romania
21 thg 12, 2021
Mùa
Romania
24 thg 12, 2021
Sự quan sát
Romania
25 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Romania
26 thg 12, 2021
lễ quốc gia
Romania
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
Romania