Các ngày lễ ở Nigeria vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở Nigeria cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở Nigeria vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
Nigeria
8 thg 3, 2021
Sự quan sát
Nigeria
14 thg 3, 2021
Sự quan sát
Nigeria
20 thg 3, 2021
Mùa
Nigeria
2 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
3 thg 4, 2021
Cơ đốc giáo,Sự quan sát
Nigeria
4 thg 4, 2021
Sự quan sát,Cơ đốc giáo
Nigeria
5 thg 4, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
1 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
13 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
14 thg 5, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
27 thg 5, 2021
Sự quan sát
Nigeria
12 thg 6, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
20 thg 6, 2021
Sự quan sát
Nigeria
21 thg 6, 2021
Mùa
Nigeria
20 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
21 thg 7, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
10 thg 8, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Nigeria
22 thg 9, 2021
Mùa
Nigeria
1 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
19 thg 10, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
21 thg 12, 2021
Mùa
Nigeria
22 thg 12, 2021
Kỳ nghỉ địa phương
Nigeria
24 thg 12, 2021
Cơ đốc giáo,Sự quan sát
Nigeria
25 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
26 thg 12, 2021
Ngày nghỉ lễ chung
Nigeria
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
Nigeria