Các ngày lễ ở hà lan vào năm 2021


2021
năm
Ngày nghỉ chính thức và cuối tuần ở hà lan cho năm 2021. Ngày của những ngày nghỉ tiếp theo.Những kỳ nghỉ sắp tới ở hà lan vào năm 2021Ngày
Tiêu đề
Kiểu
Quốc gia
1 thg 1, 2021
lễ quốc gia
nước Hà Lan
14 thg 2, 2021
Sự quan sát
nước Hà Lan
20 thg 3, 2021
Mùa
nước Hà Lan
2 thg 4, 2021
lễ quốc gia
nước Hà Lan
4 thg 4, 2021
lễ quốc gia
nước Hà Lan
5 thg 4, 2021
lễ quốc gia
nước Hà Lan
27 thg 4, 2021
lễ quốc gia
nước Hà Lan
4 thg 5, 2021
Sự quan sát
nước Hà Lan
5 thg 5, 2021
Khu vực công
nước Hà Lan
13 thg 5, 2021
lễ quốc gia
nước Hà Lan
23 thg 5, 2021
lễ quốc gia
nước Hà Lan
24 thg 5, 2021
lễ quốc gia
nước Hà Lan
21 thg 6, 2021
Mùa
nước Hà Lan
22 thg 9, 2021
Mùa
nước Hà Lan
5 thg 12, 2021
Sự quan sát
nước Hà Lan
5 thg 12, 2021
Sự quan sát
nước Hà Lan
6 thg 12, 2021
Sự quan sát
nước Hà Lan
21 thg 12, 2021
Mùa
nước Hà Lan
24 thg 12, 2021
Sự quan sát
nước Hà Lan
25 thg 12, 2021
lễ quốc gia
nước Hà Lan
26 thg 12, 2021
lễ quốc gia
nước Hà Lan
31 thg 12, 2021
Sự quan sát
nước Hà Lan